Members

 • AAttorney
 • IQualified to represent in IP Litigation
 • EElectricity / IT, Computer tech.
 • MMechatronics
 • CChemicals / Materials / Devices
 • TTrademark
 • DDesign Patent
 • LAttorney at Law
A I E M C T D L
Sakaki MORISHITA
Yusuke MURATA
Tomoyoshi MIKI
Takeshi AOKI
Satoshi MUNETA
Oki MAYA
Kimio TOMIDOKORO
Ichiro OZAWA
Shigeru KANNO
Yasuo TANAKA
Yasushi YAMAMOTO
Daisuke YOSHIZAWA
Keisuke ONISHI
Shunsuke TSUKINARI
Hiroto TAKADA
Hirohisa YOSHIDA
Yuichi MURAKAMI
Hiroshi IWAI
Tsunaki HASEGAWA
Yoji NAKATA
Katsumi OZAWA
Yuko NODA
Taro YOSHIKAWA
Jumpei KIMURA
Su Cho (CN) (CN)
Sarah MOORE (US) (US)
Claire ZOPF (US) (US)
James JUDGE (US)
Yasumasa YOKOI
A I E M C T D L
 • AAttorney
 • IQualified to represent in IP Litigation
 • EElectricity / IT, Computer tech.
 • MMechatronics
 • CChemicals / Materials / Devices
 • TTrademark
 • DDesign Patent
 • LAttorney at Law

Page top